КОЛЕКЦІЯ ЗЕМНОВОДНИХ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

І. Т. Біляк, А. Т. Затушевський

Зоологічний музей Львівського національного університету (ЗМ ЛНУ) має понад 225-літню історію. Про початок формування його колекцій відомостей фактично не збереглося. На даний час достовірно відомо лише, що згадки про існування великого Кабінету натуральної історії (Das Naturalien Kabinet) при Львівському Йозефінському університеті датовані 1784 р. [3].

На жаль, багато оригінальних етикеток до експонатів було загублено – музей пережив дві Світові війни. Відновлення їх є неможливим, оскільки втрачено більшість інвентарних книг [3]. Можна тільки дуже приблизно встановити місця, звідки були передані експонати для створення колекції ЗМ ЛНУ; особливо це стосується тієї її частини, яка зібрана в довоєнні часи.

Зоологічний музей нараховує близько 178000 експонатів. Серед них лише невелику частину становить колекція Земноводних (Amphibia) – 264 зразки. До неї входять 63 види, що складає близько 1 % від світового різноманіття амфібій. З них 19 видів належать до ряду Хвостаті (Caudata), а 44 види до ряду Безхвості (Anura). Найповніше представлена родина Жабові (Ranidae) – 13 видів або 1,8 % від світового різноманіття.

Фауна земноводних України налічує 20 [1] (за іншими даними [4] 19) видів. Згідно систематики, яку ми взяли за основу, клептонPelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) не виділяється в окремий вид, а є підвидом P. lessonae (Camerano, 1882) [4]. Отже, в ЗМ ЛНУ наявні 17 (89,5 %) з 19 видів. Більшість експонатів з території України були зібрані протягом останніх 10 років у межах західних областей.

У музеї є представник категорії «зниклий» вид – Atelopus ignescens (Cornalia, 1849). Ще один вид «знаходиться на межі повного зникнення» – Ambystoma mexicanum (Shaw and Nodder, 1798), а ще три (Ranodon sibiricus Kessler, 1866, Euproctus platycephalus(Gravenhorst, 1829) і Adenomus kelaartii (Günther, 1858)) належать до категорії «зникаючі».

Колеція ЗМ ЛНУ займає 7 місце в Україні за кількістю експонатів після Зоологічного музею Національного науково-природничого музею, Музею природи Харківського університету, Зоологічного музею Київського університету, Відділу герпетології й зоомузею Мелітопольського педуніверситету, Зоологічного музею Ужгородського університету та Зоологічного музею Ніжинського університету [2]. Представленість видів земноводних у колекції за числом екземплярів виглядає наступним чином.

CAUDATA. Hynobiidae: Onychodactylus fischeri (Boulenger, 1886) – 1 і Ranodon sibiricus Kessler, 1866 – 1. Cryptobranchidae:Andrias japonicus (Temminck, 1836) – 1. Proteidae: Necturus maculosus (Rafinesque, 1818) – 1 і Proteus anguinus Laurenti, 1768 – 4.Ambystomatidae: Ambystoma mexicanum (Shaw and Nodder, 1798) – 5. Salamandridae: Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) – 8,Lissotriton boscai (Lataste, 1879) – 1, L. helveticus (Razoumovsky, 1789) – 2, L. montandoni (Boulenger, 1880) – 23, L. vulgaris(Linnaeus, 1758) – 6, Notophthalmus viridescens (Rafinesque, 1820) – 1, Ommatotriton vittatus (Gray, 1835) – 1, Salamandra atraLaurenti, 1768 – 1, S. salamandra (Linnaeus, 1758) – 9, Taricha torosa (Rathke, 1833) – 2, Triturus cristatus (Laurenti, 1768) – 16 іEuproctus platycephalus (Gravenhorst, 1829) – 1. Plethodontidae: Plethodon cinereus (Green, 1818) – 2.

ANURA. Pipidae: Xenopus laevis (Daudin, 1802) – 4. Alytidae: Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) – 2 і Discoglossus pictus Otth, 1837 – 2. Bombinatoridae: Bombina bombina (Linnaeus, 1761) – 8 і B. variegata (Linnaeus, 1758) – 15. Pelobatidae: Pelobates syriacusBoettger, 1889 – 2, P. fuscus (Laurenti, 1768) – 4 і P. sp. – 2. Calyptocephalellidae: Calyptocephalella gayi (Duméril and Bibron, 1841) – 1. Hylidae: Hyla arborea (Linnaeus, 1758) – 12, H. versicolor LeConte, 1825 – 1 і Osteopilus dominicensis (Tschudi, 1838) – 1.Bufonidae: Adenomus kelaartii (Günther, 1858) – 1, Amietophrynus gutturalis (Power, 1927) – 2, A. regularis (Reuss, 1833) – 3, A.mauritanicus (Schlegel, 1841) – 1, Anaxyrus terrestris (Bonnaterre, 1789) – 3, Atelopus ignescens (Cornalia, 1849) – 1, Bufo bufo(Linnaeus, 1758) – 18, Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) – 3, Epidalea calamita (Laurenti, 1768) – 3, Ingerophrynus biporcatus (Gravenhorst, 1829) – 1, Peltophryne peltocephala (Tschudi, 1838) – 1, Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768) – 9 і Rhinella marina (Linnaeus, 1758) – 2. Microhylidae: Kaloula pulchra Gray, 1831 – 1. Hyperoliidae: Kassina maculata (Duméril, 1853) – 2.Ptychadenidae: Ptychadena mascareniensis (Duméril and Bibron, 1841) – 7. Pyxicephalidae: Tomopterna marmorata (Peters, 1854) – 1. Dicroglossidae: Hoplobatrachus tigerinus (Daudin, 1802) – 1 і Euphlyctis cyanophlyctis (Schneider, 1799) – 1. Rhacophoridae:Philautus surdus (Peters, 1863) – 1. Ranidae: Lithobates berlandieri (Baird, 1859) – 3, L. catesbeianus (Shaw, 1802) – 2, L. clamitans(Latreille, 1801) – 2, L. palustris (LeConte, 1825) – 1, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) – 8, P. lessonae (Camerano, 1882) – 9, Rana amurensis Boulenger, 1886 – 1, R. arvalis Nilsson, 1842 – 7, R. aurora Baird and Girard, 1852 – 5, R. dalmatina Fitzinger, 1839 – 1, R.macrocnemis Boulenger, 1885 – 1 і R. temporaria Linnaeus, 1758 – 51.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Писанець Є. Земноводні України (посібн. для визн. амфібій України та суміжних країн). – К.: Вид–во Раєвського, 2007. – 192 с.

2. Писанець Є. М. Зоологічні колекції України: значення, сучасний стан і перспективи розвитку // Природнича музеологія: теорія та практика. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (17–18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський). – Львів–Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 9–17.

3. Шидловський І. В. Найдавніший університетський Зоологічний музей в Україні // Каменяр. – Львів: Вид–во ЛНУ, 2010. – № 3. – С. 8–11.

4. Frost D. R., Grant T., Faivovich J., Bain R. H., Haas A., Haddad C. F. B., De Sa R. O., Channing A., Wilkinson M., Donnellan S. C., Raxworthy C. J., Campbell J. A., Blotto B. L., Moler P., Drewes R. C., Nussbaum R. A., Lynch J. D., Green D. M., Wheeler W. C. The Amphibian tree of life. – New York: American Museum of Natural History, 2006. – 370 p. (Bull. of the Amer. Mus. Nat. Hist. – № 297).