МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ОРНІТОЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ ПРОФЕСОРА Ф. Й. СТРАУТМАНА ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛНУ ІМ. І. ФРАНКА

Strautman2
Західні області України представляють надзвичайно різноманітні природні умови і природні зони. Саме цим викликане значне видове різноманіття фауни регіону і увага, яку приділяли та приділяють цим територіям зоологи. Одним із таких зоологів був визначний орнітолог України, автор численних праць та монографій по авіфауні західної України – Федір Йоганович Страутман, який працював директором Зоологічного музею протягом 1946-1949 рр.
Свої дослідження Федір Йоганович проводив протягом усього життя і в різних куточках колишнього Радянського союзу, а результатом їх стала двохтомна монографічна робота “Птицы западных областей УРСР», документальним підтвердженням якої є збірка тушок птахів, що зберігаються в Зоологічному музеї ЛНУ ім. І. Франка.

Цілеспрямовані дослідження автор проводив протягом 18 років, починаючи з 1945-го. Свою ж колекцію професор особливо активно збирав протягом 1946-1955 та 1961-1962 років, задля чого здійснив масу польових виїздів у Прикарпаття, Карпати і Закарпаття, а також на Полісся та Волино-Поділля. У зборі матеріалу йому допомагали: М. Рудишин (Карпати, Полісся, Волинь, 1950-1953), Н. Сребродольська (Закарпаття, Полісся, 1949, 1953-1962), М. Лисова (Закарпаття, 1947-1948), Й. Валента (Карпаті, 1952), Т. Неїжкаша (Карпати, 1948), С. Коцюбинський (Карпати, 1949), Л. Матвіїв (північне Поділля, 1951), З. Павлів (центральне Поділля, 1954), К. Лола (Волинь, 1953), В. Войцеховський (Волино-Поділля, 1951-1953), Т. Черватюк (Полісся, 1959), Б. Добринський (Поділля, 1961), Є. Світлик (Волино-Поділля, 1961-1962), Н. Антоневич, С. Войтович, В. Климишин.
Під час проведених досліджень Ф.Й. Страутман зумів зібрати колекцію, яка складається з 1129 тушок, що відносяться до 149 видів птахів, серед яких частина матеріалу означена до підвиду. В колекції є невелика кількість зразків зібраних у Запорізькій та Одеській областях, Чорноморському держзаповіднику, Криму, на Кавказі, в Казахстані та Туркменії і поодинокі зразки з Байкалу, Монголії, Ворошиловградської (нині Луганської областей).
Більша частина колекції Ф.Й. Страутмана якісно репрезентує орнітофауну Карпат та територій, що їх оточують. Весь матеріал можна розділити на авторський, неозначений авторством та збори інших учасників експедицій. Зокрема, третину колекції 367 екземплярів складає власний (засвідчений підписом) здобуток Федора Йогановича, 230 зразків належать іншим авторам зборів (зокрема, невказаним у жодних публікаціях: Жовнір, М. Бичко, Л? Мельник, Н. Морей, Телін, Врублевський, Шураїв, Ситок, М. Чугунов, А. Федик, Клименко, П. Соколов, Б. Бєлосмодов, Дурнєв, Горинін, Парасків, Бірюков, Некрашевич, В.Г. Таропов, Деревягін, А. Рустамов, Шамук), а для 532 тушок птахів в етикетковому матеріалі автор не вказується. Колекція Федіра Йогановича зібрана у 173 локалітетах. Згідно адміністративно-територіального поділу зразки зібрані автором головним чином у західній Україні, зокрема в шести її областях: Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Волинській та Дрогобицькій (нині входить до складу Львівської) – 820 тушок; 136 тушок зібрані в інших місцях (зокрема, в Одеській області (1951 р.) – 41 екз., на Кавказі (1959 р.) – 34 екз., у Запорізькій області (1951 р.) – 18, у Казахстані (1935-1940 рр.) – 17 та 12 екз. – в Туркменії (1951, 1956, 1960 рр.) і у 174 випадках місце збору невідоме через відсутність або пошкодження етикетки.
Таким чином, колекція Ф.Й. Страутмана це збірка тушок птахів, яка добре характеризує орнітофауну західної України та мітить окремих представників з фаун інших регіонів.

ОРНІТОЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ Н. І. СРЕБРОДОЛЬСЬКОЇ У ФОНДАХ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛНУ ІМ. І. ФРАНКА

Srebrodolsca NI
Волинське Полісся, з безліччю його блакитних перлин – озер, завжди привертало увагу вчених. Одним із них була Наталія Іллівна Сребродольська – зоолог, яка присвятила своє життя вивченню орнітофауни цього чудесного краю і зібрала чималу колекцію птахів, які й досі зберігаються у фондах Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка.
Цілеспрямовані та всебічні дослідження Волині Н. І. Сребродольська проводила протягом 15 років (1949, 1953-1965, 1968, 1973). Результатом цих досліджень була докторська її дисертація «Водоплавні та болотні птахи Західної частини Українського Полісся» (1964), велика кількість наукових публікацій щодо гніздової біології, чисельності та поширення навколоводних і водно-болотних птахів, характеристик фауністичного різноманіття краю, дослідженню паразитофауни водоплавних та збірка тушок загальною чисельність 494 зразки. Основна маса з них були зібрані безпосередньо автором (465 екз.) і лише 29 – зібрані колегами та помічниками Н. І. Сребродольської, зокрема: Слободяном, В. Климишиним, В. Д. Яхонтовим, С. Войновичем, Т. Черватюк, А. Мишиним, П. Еюка, В. Холмогоровим, Власенковим та Й. Птаховським.
Матеріал зібраний у колекції охоплює 84 види птахів добутих головним чином на Волині в околицях села та озера Тур (нині Ратнівського, а раніше Заболоттівського району), в околицях села та озера Велихово (того ж району), а також біля озер Святе, Довге, Домашне, Пісочне і на болотах та в лісах наколо них. Невелика кількість матеріалу, а подекуди лише окремі зразки зібрані Наталією Іллівною у Львівській (1 екз.) та Закарпатській (87 екз.) областях, біля станції Ялуторовськ Тюменської області (1 екз.) і села Політне Хабаровського краю (15 екз.) Російської Федерації.
Найчисельніше у колекції Н. І. Сребродольської представлено: чайку Vanellus vanellus (47 екз.), грицика великого Limosa limosa (38 екз.), коловодника болотяного Tringa glareola (36 екз.), чирянку велику Anas querquedula (30 екз.), крижня Anas platyrhynchos (22 екз.), крячка чорного Chlidonias niger (21 екз), лиску fulicaatra (19 екз.), брижача Philomachus pugnax та повзика Sitta europeae (по 18 екз.). Решта видів, що зберігаються у колекції є в меншій кількості. Проте, серед них є цікаві і на сьогодні рідкісні й малочисельні для України та Волинського Полісся види, зокрема: підорлик великий Aquila clanga (2 екз.), качка сіра Anas strepera (7 екз.), глушець Tetrao urogallus (1 екз.), деркач Crex crex (12 екз.), кульон великий Numenius arquata (1 екз.), баранець великий Gallinago media (9 екз.), горіхівка Nucifraga caryocatactes (1 екз.), дрізд гірський Turdus torquatus (6 екз.) та цікаві далекосхідні види: баранець азійській Gallinago stenura (1 екз.), серпокрилець голкохвостий Hirundapus caudatus (1 екз.), сорока блакитна Cyanopica cyanus (1 екз.), вивільга чорноголова (китайська) Oriolus chinensis (1 екз.), шпак малий Sturnia sturnina (1 екз.), шпак сірий Sturnus (Spodiopsar) cineraceus (1 екз.), вівсянка сивоголова Emberiza spodocephala (1 екз.).
Цінність наукової орнітологічної колекції Н. І. Сребродольської полягає в тому, що на відміну від багатьох інших колекцій, вона стосується недостатньо досліджених територій Західного Полісся, де тепер розташовані важливі природоохоронні об’єкти: Шацький та “Прип’ять – Стохід” національні природні парки.