Cписок публікацій співробітників та волонтерів Зоологічного музею (1994-2020)

МОНОГРАФІЇ

 • Gorban I. M., Gorban L. I., Shydlovskij I. V. Zmiany w faunie kregowcow Ukrainskiej czesci zlewni Bugu Zachodniego // Zlewnie rzek Bugu i Narwi. Zasobe wodne i przyrodnicze / Monografia. Seria: Monografie Wyszej Szkoły Ekologii i Zarządzania pod. red. Dojlido J., Wieprzkowicza B. – Warszawa: Oficyna  Wydawnicza WSEiZ w Wаrszawie, 2007. – S. 329-342.
 • Хижі ссавці. (Carnivora) / Загороднюк І. (ред.) Фауна печер України. Київ, 2004. – С. 96-98. (Амеличев Г., Аністратенко В., Атамась Н., Башта Т., Бобкова О. Варгович Р., Годлевська О., Головачов О., Дикий І. та ін.). – 248 с.
 • Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / [Горбань І.М., Горбань Л.І., Головачов О.В. та ін.]; за ред. Й. В. Царика. – Львів: Євро світ, 2008. – 216 с.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М., Кучинська І.В., Башта А.-Т.В., Пограничный В.О., Бучко В.В., Сеник М.А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.
 •  Шидловський І. Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України / І. Шидловський ; ред. Й. Царик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 112 с.
 • Раритети біоти Шацького національного природного парку (поширення, оселища, загрози та збереження)  [Юрчук П.В., Матейчик В.І., Ященко П.Т., Шидловський І.В., Горбань І.М., Пісулінська Н.А. ] /  –  К.: ЦП КОМПРИНТ, 2014. – 111 с. + 108 додатків.
 • Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг / [Царик Й.В., Дикий І.В., Савицька О.М., Хамар І.С., Назарук К.М., Решетило О.С., Думич О.Я., Шидловський І.В., Горбань І.М., Лєснік В.В., Кусьнеж О.В., Затушевський А.Т. ] /  за ред. Царика Й.В. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 124 с. : іл., табл.
 • Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся [текст]: моногр. / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило, І. В. Дикий, О. Р. Іванець, В. В. Лєснік, А. Т. Затушевський, К. М. Назарук, І. В. Шидловський, О. С. Костюк, О. В. Кусьнєж, О. І. Горбань, І. С. Хамар]. – [за ред. Й. В. Царика]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 120.
 • Шацьке Поозер’я. Тваринний світ: кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та ін.]; за ред. П. Я. Кілочицького. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. (електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 486 Мб).
 • ПОСІБНИКИ, ЗБІРНИКИ ПРАЦЬ
  Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – 90 с.
  Царик Й.В., Яворський І.П., Шидловський І.В., Дикий І.В., Лєснік В.В., Решетило О.С., Горбань І.М., Сребродольська Є.Б.,Затушевський А.Т. Хребетні тварини західних областей України. Навчальний посібник для студентів біологічного факультету.Львів, 2003. – 52 с.
  Порадник карпатського лісівника / Чернявський М.В., Парпан В.І., Бродович Р.І., Гаврусевич А.М., Гайда Ю.І., Геник Я.В., Гербут Ф.Ф., Гніденко В.І., Гудима В.Д., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Делеган І.В., Дикий І.В., Зварич В.І., Каратник І.Р., Кацуляк Ю.Д., Киселюк О.І., Кіш Р.Я., Коржов В.Л., Коцур І.Н., Крамарець В.О., Мельничук С.П., Мусійовський А.І., Парпан Т.В., Перебойчук В.С., Порада Т.М., Попадюк В.Д., Приступа В.М., Рябчук В.П., Тарасенко В.О., Турчак К.О., Угрин А.І., Феннич В.С., Часковський О.Г., Шандрович Н.О., Шидловський І.В., Шпарик Ю.С., Шпільчак М.Б., Шукель І.В., Яцик Р.М. / За ред. В. М. Чернявського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. – 368 с.

  КАТАЛОГИ
  Каталог орнітологічної колекції Ф. Й. Страутмана Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський, О. С. Гнатина, А. Т. Затушевський, М. А. Сеник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 211 с. (Серія “Зоологічні надбання”).

  Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / укладачі :Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 142 с.
  Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / Уклад.:Затушевський А.Т., Шидловський І.В., Закала О.С. та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 442 с.
  Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка / Укладачі:Шидловський І.В., Гураль Р.І ., Романова Х.Й. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 58 с.
  Шидловський І.В., Головачов О.В. Рівнокрилі комахи (Homoptera) з колекції Е.-Ф. Гермара у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка (каталог). – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 87 с.

  Шидловський І.В., Головачов О.В., Лисачук Т.І., Романова X.Й. Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею ім. Бенедикта Дибовського. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 63 с.

  Царик Й.В., Шидловський І.В., Головачов О.В., Лисачук Т.І., Романова X.Й., Паславська Т.М., Єдинак Г.3., Павлюк Р.С., Вознюк М.Н. Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин колекцій зоологічного музею. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 59 с.

   СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
  2021
  Skyrpan I. List of bee species (Hymenoptera, Apoidea) of Lviv city (Ukraine). Part II. Families Colletidae Lepeletier, 1841; Halictidae Thomson, 1869; Megachilidae Latreille, 1802 and Melittidae Michener, 2000 / I. Skyrpan, S. Pytel // Studia Biologica. – 2020. – Vol. 14(4). – P. 59–68. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1404.637
  Skyrpan I.P. New locality records and additional information on the Bombus (Hymenoptera: Apidae) fauna of Turkey / S. Tezcan, I. Skyrpan // Studia Biologica. – 2021. – Vol. 15(2). – P. 63–72. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1502.649
  Шидловський І. В., Царик Й. В. Зміни видового складу куликів заходу України протягом історичного періоду зоологічних досліджень // Біологічні студії / Studia biologica. – 2021. – Т. 15, № 3. – С. 73-88.
  Шидловський І., Дубовик О., Гринюк П., Загородний І., Матейчик В. Орнітофауна лучних екосистем у прикордонних районах Львівщини та Волині // Geo&Bio. – 2021. – Vol. 20. – С. 117-134.
  Шидловський І., Скирпан М., Франчук М., Гедзюк В., Добринський О., Кривульський Т., Струс Ю. Облік токовищ баранця великого в межах Волинського Полісся // Мат-ли Всеукр. наук. конa. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», 9-12 вересня 2021 р., Львів – Шацьк. – Львів: Сполом, 2021. – С. 127-129.
  Жуленко В. К. Якісний склад зимової орнітофауни міських агломерацій Черкаської та Львівської областей / В. К. Жуленко, Р. А. Шеремета, В. О. Гедзюк, К. М. Кремпа, І. В. Шидловський // Мат-ли ХVIІ Міжнар. наук. конф.студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 19 – 21 квітня 2021 р.). – Львів : «Ромус-поліграф». – С. 153.
  Шеремета Р. А. До характеристики зимової орнітофауни міської агломерації м. Жидачів / Р. А. Шеремета, В. К. Жуленко, І. В. Шидловський // Мат-ли ХVIІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 19–21 квітня 2021 р.). – «Львів : Ромус-поліграф», 2021. – С. 164.
  Жуленко В.К. Порівняння зимової орнітофауни міських агломерацій районного рівня (м. Жидачів і м. Канів) / Жуленко В.К., Шеремета Р., Шидловський І.В. // Мат-ли Всеукр. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова (Львів–Шацьк, 9-12 вересня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. – С. 62–64.
  Гнатина О.С. Гніздові біотопи та розміщення гнізд дрозда чорного (Turdus merula) у Шацькому НПП (за даними Банку гнізд ЗУОТ) / Гнатина О.С. // Мат-ли всеукр. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій» (Львів–Шацьк, 9–12 вересня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. − С. 48–49.
  Назарук К. М. Потенційні чужорідні комахи на території України / К. М. Назарук // Мат-ли всеукр. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова. (Львів–Шацьк, 9–12 вересня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ. – 2021. – C. 92–93.
  Дудлів І. О. Паразитофауна сомика коричневого Ameiurus nebulosus, 1819 в межах м. Львів / І. О. Дудлів, К. М. Назарук, І. В. Дикий, Ю. В. Квач // Мат-ли всеукр. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова (Львів–Шацьк, 9–12 вересня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ. – 2021. – C. 54–56.
  Питель С. Р. Оси (Vespoidea; Apoidea: Spheciformes) природного заповідника “Розточчя” / С. Р. Питель, І. П. Скирпан // Мат-ли XV наук.-практ. конфер. Львівська ентомологічна школа “Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України”. – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2021. – С. 20.
  Стасишин Л. Прямокрилі Orthoptera у колекціях Зоологічноо музею Львівського національноо університету імені Івана Франка / Л. Стасишин, І. Скирпан // Мат-ли всеукр. наук. конф. “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій”, присвяченої 100 річниці від дня народження Костя Адріановича Татаринова (Львів–Шацьк, 9–12 вересня 2021 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2021. – С. 106–107.
  Reshetylo O. S. Herpetofauna roadkills in Transcarpathia (Ukraine): scale, consequences and protection / O. S. Reshetylo, V. O. Strus, B. O. Andriishyn, Y. Strus, N. I. Balandiukh, A. O. Osiieva, N. Koval, V. Babinets, I. Y. Tsaryk // Intern. Virtual Conf. on Ecology & Transportation “Transforming Transportation Ecology in the Global Village”(September, 22-29, 2021). – Davis, CA, USA/ https://icoet.net/2021/program/presentations/146
  Андріїшин Б. О. Батрахофауна Українського Розточчя / Б. О. Андріїшин // Мат-ли всеукр. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова (Львів – Шацьк, 9-12 вересня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ. – 2021. – C. 29.

  2020
  Andriishyn B. O. Faunistic review of amphibians in protected areas of Ukrainian Roztochia / B. O. Andriishyn // Studia Biologica. – 2020. – вип. 14(4). P. 49–58. (https://doi.org/10.30970/sbi.1404.634).
  Balandiukh N. I. Seasonal diet differences of the Common Toad Bufo bufo (Linnaeus, 1758) in Ukrainian Roztochia (Western Ukraine) / N. I. Balandiukh, B. O. Andriishyn, O. S. Reshetylo // Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. – 2020. – 20(2). – P. 113–119.
  Susulovska S. The first record and description of male of Paralongidorus rex (Nematoda, Longidoridae) from Ukraine with comments on female uterine eggs morphology / Susulovska S. // Zoodiversity. – 2020. – Vol.54, №6. – P.501–504.
  Гнатина О.С. Спогади про Великого Вчителя / Гнатина О.С. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. − 2020. − Випуск 9−10. − С. 40−41.
  Пограничний В. О. Пам’яті Ігоря Мироновича Горбаня / Пограничний В. О., Бокотей А. А., Шидловський І. В. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2020. – Вип. 9-10. – С. 8-13.
  Гнатина О. С. Нетипові випадки гніздування птахів на заході України / Гнатина О. С., Шидловський І. В., Затушевський А. Т. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2020. – Вип. 9-10. – С. 96-103.
  Шидловський І. В. Результати робіт Західноукраїнського орнітологічного товариства з кільцювання птахів протягом 2017 року / Шидловський І. В., Журавчак Р. О. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2020. – Вип. 9-10. – С. 146-154.
  Komarnytskyi I. Spatial and temporal changes in Falconiformes and Strigiformes nutrition: causes, significance, consequences / I. Komarnytskyi, I. Shydlovskyy, I. Zahorodnyi // Zoodiversity. – 2020 – Vol. 54(5). – P. 410–432.
  Шидловський І., Струс Ю. Cтупінь вивченості й сучасний стан гніздових поселень баранця великого Gallinago media на заході України // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2020. – Вип. 82. – 167-176.
  Bedernichek T. Why WRB needs a mammalic qualifier: the case of seal colony soils / T. Bedernichek, I. Dykyy, T. Partyka, N. Zaimenko // Geoderma. – 2020. – Vol 371. – P. 114369.
  Ericson H.S. Genome-wide profiles indicate wolf population connectivity within the eastern Carpathian Mountains / H.S. Ericson, A. Fedorca, I. Toderas, Z. Hegyeli, K. Plis, I. Dykyy, B. Jedrzejewska, G. Ionescu, M. Fedorca, L. Iacolina, A. Stronen // Genetica. – 2020. – Vol 148(1). – P. 33–39.
  Grabowska J. First insights into the molecular population structure and origins of the invasive Chinese sleeper, Perccottus glenii, in Europe / J. Grabowska, Y. Kvach, T. Rewicz, M. Pupins, I. Kutsokon, I. Dykyy, L. Antal, G. Zięba, V. Rakauskas, T. Trichkova, A. Čeirāns, M. Grabowski // NeoBiota. – 2020. – Vol 57. – P. 87–107.
  Царик Й.В. Видове різноманіття безхребетних (Іnvertebrata) на маршрутах зоологічної практики студентів у Західній Чорногорі (Українські Карпати) / Й.В. Царик, О.С. Решетило, К.М. Назарук, В.В. Лєснік // Біологічні студії / Studia biologica. – 2020. – Т. 14(2). – С. 137–150.
  Skyrpan I.P. List of bee species (Hymenoptera, Apoidea) of Lviv city (Ukraine). Part I. Families Andrenidae Latreille, 1802 and Apidae Latreille, 1802 / I.P. Skyrpan, S.R. Pytel // Studia Biologica. – 2020. – V. 14(3). – P. 111–120.
  Андріїшин Б. Міграційна активність ропухи сірої Bufo bufo і жаби трав’яної Rana temporaria як ключових видів батрахоценозів Українського Розточчя / Б. Андріїшин, О. Решетило, В. Струс, Ю. Струс, Н. Баландюх, Г. Стрямець // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 114–115.
  Решетило О.С. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття / О.С. Решетило, В.О. Струс, Б.О. Андріїшин, Ю.М. Струс, А.-А.О. Осієва, Н.І. Баландюх // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат», присвяченої пам’яті 100-річчю від дня народження професора Костянтина Малиновського, 14–15 травня 2020 р., Львів. – Львів : Арал, 2020. – С. 142–145.
  Дикий І. Глибоководна фауна протоки Пенола (Західна Антарктика) / І. Дикий, О. Салганський, В. Трохимець // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, 10–13 вересня 2020 р., Львів. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 31–32.
  Марців М. Оцінка впливу факторів на склад раціону лисиці звичайної (Vulpes vulpes) в окремих областях Західної України / М. Марців, Я. Сирота, І. Дикий // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, 10–13 вересня 2020 р., Львів.– Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 75–77.
  Марців М.В. Зимовий раціон лисиці звичайної (Vulpes vulpes) на території Львівської області / М.В. Марців, І.В. Дикий // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 117.
  Загородний І., Дикий І. Роль кажанів в живленні Asio otus L. (на прикладі м. Львова) / І. Загородний, І. Дикий // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 116–117.
  Milinevsky G. Gentoo penguin population dynamics and the CEMP time-lapse camera validation experiment at Galindez Island, Antarctic Peninsula / G. Milinevsky, P. Khoyetskyy, A. Dzhulai, V. Smagol, I. Dykyy, E. Dykyi, I. Parnikoza, A. Simon, M. Telipska, L. Pshenichnov, O. Savitsky, M. Veselskyі // SCAR Open Science Conference 2020 (Session 18), August 3–7 2020, Hobart, Australia, 2020. – P. 258.
  Dykyy I. Results of the Pygoscelis penguin colonies survey in the Argentine Islands (Antarctic Peninsula) area / I. Dykyy, A. Dzhulai, G. Milinevsky // SCAR Open Science Conference 2020 (Session 18), August 3–7 2020, Hobart, Australia, 2020. – P. 851.
  Романюк Л. Живлення сича хатнього (Athene noctua) та сови вухатої (Asio otus) на території Малого Полісся і Закарпаття / Л. Романюк, І. Загородний, К. Назарук // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, 10–13 вересня 2020 р., Львів.– Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 80–83.
  Питель С. Представники надродин Vespoidea та Apoidea (Spheciformes) у колекціях Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / С. Питель, І. Скирпан // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 118–119.
  Царик Й.В. Питання, які доцільно обговорити під час роботи XVI Шацької наукової конференції (вересень 2020 р.) / Й.В. Царик // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, 10–13 вересня 2020 р., Львів. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 3–4.
  Штик О. Мишоподібні гризуни Тернопільщини у фондах Державного Природознавчого Музею НАН України / О. Штик, З. Мамчур, Й. Царик // Мат-ли XVІ міжнар. наук. конфер. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., Львів. – Львів, 2020. – С. 108–109.
  Царик Й.В. Наукові інтуїції професора Костянтина Малиновського / Й. Царик // Мат-ли міжнар. наук. конфер. «Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат», присвяченої пам’яті 100-річчю від дня народження професора Костянтина Малиновського, 14–15 травня 2020 р., Львів. – Львів : Арал, 2020. – С. 19–21.

  2019

  Гнатина О.С. Осіння міграція плиски жовтоголової (Motacilla citreola Pallas, 1776) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” (захід України) / О. С. Гнатина // Мат-ли Міжнар. наук. конфер. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15 вересня 2019 р., Львів – Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 45–47.
  Іванець О. Р. Гідроекологічні та кладоцерологічні дослідження професора Бенедикта Дибовського в парадигмі євроінтеграційних процесів України / О. Р. Іванець // Екологічні науки. – 2018. – № 3 (22). – С. 164–167.
  Іванець О. Р. Таксономічна структура кладоцероценозів Галичини та прилеглих теренів за матеріалами досліджень професора Бенедикта Дибовського / О. Р. Іванець // Екологічні науки. – 2018. – № 4 (23). – С. 96–100.
  Іванець О. Колекція Cladocera професора Бенедикта Дибовського в експозиції Галицької крайової виставки 1894 року у Львові / О. Р. Іванець // Мат-ли Міжнар. наук. конфер. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15 вересня 2019 р., Львів – Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 87–89.

  Сусуловська С., Сусуловський А. Фауна нематод родини Longidoridae (Nematoda: Dorylaimida) заходу України / С. Сусуловська, А. Сусуловський // Матеріали Міжнародної зоологічної конференції “Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій” присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського, м. Львів – смт Шацьк, 12–15 вересня 2019 р. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 158-159.

  Сусуловська С. А. Фітонематоди-вірусоносії родин Longidoridae і Trichodoridae фауни західного регіону України / С. А. Сусуловська // Проблеми екології та екологічно орієнтованого захисту рослин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції факультету захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 17-18 жовтня 2019 р. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – С. 102-103.

  Сусуловська С.А. Роль інтегративного підходу в ідентифікації видів родини Longidoridae (Nematoda: Dorylaimida) / С.А. Сусуловська // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2019 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 13-14.11.2019 р.). – Київ, 2019. – С. 23.

  Tymkiv I. A preliminary list of bee species (Hymenoptera, Apoidea) on the territory of Roztochya Nature Reserve (Ukraine) / I. Tymkiv, S. Pytel, G. Stryamets // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2019. – Issue 80. – P. 146–153.

  Питель С. Представники надродини Vespoidea (Hymenoptera) Рівненського природного заповідника / С. Питель, І. Тимків // Мат-ли ХІІІ Міжнар. конфер. молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери», 28–30 листопада 2018 р., м. Харків. – Харків, 2018. – С. 167–168.

  Питель С. Видове різноманіття надродин Apoidea та Vespoidea на території Грядового Побужжя / С. Питель, І. Тимків // Мат-ли ХV Міжнар. конфер. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвяченої 135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р., м. Львів. – Львів, 2019. – С. 164–165.

  Скирпан І. Дикі бджолині (Hymenoptera, Apoidea) м. Львова. / І. Скирпан, С. Питель // Мат-ли Міжнар. наук. конфер. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15 вересня 2019 р., Львів – Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 152–153.

  Reshetylo O. Mortality of Amphibians on the Roads of Lviv Region (Ukraine): Trend for the Last Decade / O. Reshetylo, V. Stakh, A.-A. Osiyeva, I. Dykyy, B. Andriyishyn, M. Panchuk, I. Tsaryk // Vestnik Zoologii. – 2019, №53 (2). – Р. 131–140.(Scopus, Web of Science) DOI: 10.2478/vzoo-2019-0013

  Reshetylo O. Amphibian mortality on the main roads of Lviv province (Ukraine) / O. Reshetylo, V. Stakh, A.-A. Osiyeva, I. Dykyy, B. Andriyishyn, M. Panchuk, I. Tsaryk // Polskie sympozjum herpetologiczne, 8–9 grudnia 2018 r., Wroclaw, 2018. – S. 42.

  Андріїшин Б. Недавні знахідки земноводних Червоної книги України на території Закарпаття / Б. Андріїшин, В. Струс, О. Решетило, Ю. Струс, A.-A. Ocієва, Н. Баландюх, Н. Коваль, В. Бабінець // Мат-ли Міжнар. наук. конфер. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15 вересня 2019 р., Львів – Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 27–30.

  Баландюх Н. Трофічні особливості ропухи сірої (Bufo bufo) та жаби трав’яної (Rana temporaria) на території Українського Розточчя / Н. Баландюх, Б. Андріїшин, О. Решетило // Мат-ли Х Міжнар. конфер. УГТ, 16–18 вересня 2019 р., Кам’янець-Подільський. – Київ, 2019. – С. 7–8.

  Решетило О. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття під час весняних міграцій / О. Решетило, В. Струс, Б. Андріїшин, Ю. Струс, А.-А. Осієва, Н. Коваль, Н. Баландюх // Мат-ли Х Міжнар. конфер. УГТ, 16–18 вересня 2019 р., Кам’янець-Подільський. – Київ, 2019. – С. 52–53.

  Шидловський І.В., Дубовик О.А., Струс Ю.М., Скирпан М.В. Спостереження червонокнижних видів птахів протягом 2009 – 2019 років (матеріали до четвертого видання) // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 332–343.

  Банік М. В., Шидловський І. В., Редінов К. О., Струс Ю. М. Пропозиції щодо доповнення новими видами птахів четвертого видання Червоної книги України // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 353–364.

  Шидловський І. В. Спостереження регіонально рідкісних та червонокнижних видів птахів на території Шацького НПП / Шидловський І. В., Струс Ю. М., Матейчик В. І. // Мат-ли Міжнар. зоол. конф. «Фауна України на межі ХХ-ХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12-15 вересня 2019 р., Львів –  Шацьк. – Львів: Сполом, 2019. – С. 185-187.

  Назарук К. М. Олексанрд Завадський природодослідник Галичини / Назарук К. М., Царик Й. В., Шидловський І. В. // Мат-ли Міжнар. зоол. конф. «Фауна України на межі ХХ-ХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12-15 вересня 2019 р., Львів –  Шацьк. – Львів: Сполом, 2019. – С. 3-5.

  2018

  Anistratenko V. Karl E. von Baer’s collection of Caspian Sea molluscs stored in the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine. Part 1. Catalogue and general description / Anistratenko V., Anistratenko O., Shydlovskyy I. // Archiv für Molluskenkunde International Journal of Malacology. – 2018. – Vol. 147 (2). – P. 223-236.

  Струс Ю. М. Лучні кулики в басейні Верхньої Прип’яті: просторове розміщення і динаміка чисельності / Струс Ю. М., Шидловський І. В., Горбань І. М. // Бранта. Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції. – 2018. – Вип. 21. – С. 51-69.

  Shydlovskyy I. Bats (Chiroptera) in the collection of the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine / Shydlovskyy I., Zatushevsky A., Kusnezh O. // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Vol. 16. – P. 85-90.

  Тимків І. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Тимків І., Шидловський І., Назарук К., Затушевський А. // Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 322–325.
  Кагало О. Природоохоронне значення території Центрального Свидовця (Українські Карпати) / Кагало О., Канарський Ю., Микітчак Т., Ковтонюк О., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., Башта А.-Т., Царик Й., Дикий І., Шидловський І., Решетило О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2018. – Вип. 70. – С. 35-46.
  Шидловський І. Поселення припутнів (Columba palumbus L.) на території Шацького біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка / Шидловський І., Назарук К. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 13–16 вересня 2018 р., Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. − С. 109–111.
  Tymkiv I. Collection of Bumblebees (Hymenoptera, Apidae, Bombus Latreille, 1802) in Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv / I. Tymkiv, I. Shydlovskyy, K. Nazaruk, A. Zatushevskyy // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2018. – Issue 77. – P. 124-128.
  Шидловський І. Життєвий шлях і науковий доробок Бенедикта Дибовського / Шидловський І., Затушевський А. // Молодь і поступ біології: програма і тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10-12 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 35-43.
  Шидловський І. Професор Бенедикт Дибовський та його спадщина в зоологічній науці // Шидловський І., Затушевський А., Царик Й. / Зб. статей наук. конф. “Професор Бенедикт Дибовський – визначний дослідник спільної природної спадщини Польщі, Білорусі та України”, Львів, 10-12 травня 2018 р. – Львів: Компанія “Імперіал”, 2018. – С. – 168-181.

  2017

  Шидловський І. В. Зміна чисельності куликів в долині річки Прип’ять в межах НПП «Прип’ять-Стохід» / Шидловський І. В., Струс Ю. М., Матейчик В. І. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій : матеріали наук. конф. (Шацьк, 7-10 вересня 2017 року). – Львів: Сполом, 2017. – С. 121-123.

  Шидловський І. В. Особливості та проблеми функціонування університетських музеїв / Шидловський І. В., Гнатина О. С. // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції; за ред. Л. О. ГРІФФЕНА. – Переяслав-Хмельницький, 2017. − С. 343-346.

  Каталог земноводних Зоологічного музею Львівського національ­ного університету імені Івана Франка / [Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Біляк І. Т., Смірнов Н. А., Гнатина О. С.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 48 с. – (Серія “Зоологічні надбання”).

  Shirokaya, A. A., Sitnikova, T. Ya., Kijashko, P. V., Shydlovskyy, I. V., Prozorova, L. A. & Yamamuro, M. A review of the Lake Baikal limpets, family Acroloxidae Thiele, 1931 (Mollusca: Pulmonata: Hygrophila), based on type specimens, with keys to the genera // Archiv für Molluskenkunde. – 2017. – Heft 146 (1). – S. 9-64. (Impact Factor: 1.077)

  Zatushevskyy A. REPRESENTATIVENESS OF THE MAMMALIAN COLLECTION OF THE ZOOLOGICAL MUSEUM OF LVIV UNIVERSITY / Zatushevskyy A., Shydlovskyy I., Tymkiv I. // Proceedings of the Theriological School. – 2016. – Vol. 14. – P. 41–48.

  Природнича музеологія: навч. посібник /  О. С. Климишин, І. В. Шидловський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 208 с.

  Фесенко Г. В. Знахідки нових видів птахів і ревізія складу регіональної фауни / Фесенко Г. В., Шидловський І. В.  // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 21-28.

  Шидловський І. В. Хранилище скарбів природи. Хроніка найстарішого Зоологічного музею України / Шидловський І. В., Затушевський А. Т. // Зелені Карпати. – 2016. – Вип. 1-4. – С. 113-120.

  Горбань І. М. 90 років з дня народження Сребродольської Наталії Іллівни / Горбань І. М., Гнатина О. С., Шидловський І. В. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 250-251.

  Шидловський І. В. 70 років з дня народження Колоденського Віктора Петровича / Шидловський І. В., Кийко А. О. //  Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 252-253.