Зоологічний музей
Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка належить до числа найстаріших університетських музеїв Європи. Заснований він, як Кабінет натуральної історії, у 1784 році. Статусу Зоологічного музею набув 25 лютого 1885 року згідно з наказом Ректора.

Наукові колекції музею налічують понад 180 тис. експонатів, з яких близько 10 тис. формують експозицію. Фонди музею репрезентують тваринний світ усіх континентів та всіх акваторій земної кулі. На сьогодні музей володіє чотирма залами, коридором-галереєю, фондосховищем і робочим приміщенням, загальною площею 469,4 м2.

Музейні колекції мають виняткове значення для науки і практично не підлягають відтворенню у разі їх втрати або руйнування. Вони є важливими джерелами дослідження проблем змін навколишнього природного середовища, збереження і відновлення біорізноманіття як основи функціонування біосфери. Це практично єдина форма науково задокументованого речового підтвердження видової різноманітності та змін ареалів тварин, яка може бути піддана критичній ревізії згідно сучасної систематики.

У 2003 році довідкова інформація про Зоологічний музей була включена до 9-го видання Каталогу музеїв світу (Лейпциг, Німеччина) і з того часу, щорічно публікується у наступних виданнях.

У тому ж році опис орнітологічної колекції музею ввійшов до огляду основних Європейських колекцій птахів (An inventory of major European bird collections, 2003). Крім того, описи і фотографії камчатських колекцій Б. Дибовського, а також інформація про музей опубліковані у книзі Марії Дибовської “Kamczatka i jej ludy autochtoniczne: w fotografiach, tеkstach i eksponatach Benedykta Dybowskiego” (Warszawa, 2003).

11 лютого 2004 року згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 73-Р до реєстру об’єктів, що становлять національне надбання було внесено «Наукові фонди та музейну експозицію Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка». Експозиція Музею сформована за систематичним принципом і має циклічну форму.

Як громадський (з кодом ЗооП/Г), музей зареєстрований у Львівському обласному управлінні культури і туризму 7 вересня 2007 року.

У березні 2012 року колекції комах та павукоподібних Музею зареєстровані в спеціальній міжнародній базі комах та павуків світу (The Insect and Spider Collections of the World : Full Collections List, http://hbs.bishopmuseum.org/codens/codens-inst.html), з акронімом ZMD.

Того ж 2012 року, колекції Музею внесені до бази даних Biodiversity Collections Index з кодом 113692 (http://biocol.org/find-biorepositories?title=&field_institution_acronym_value=ZMD&combine=Lviv).

Завдяки значному внеску у розвиток українського музейництва, заслуги у формуванні та збереженні музейного фонду України, популяризації національно-культурної спадщини, наказом № 189 від 27 грудня 2012 року Управлінням культури Львівської облдержадміністрації, Зоологічному музею Львівського національного університету імені Івана Франка присвоєно почесне звання «НАРОДНИЙ МУЗЕЙ».

У березні 2013 року Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка внесений до Глобального Реєстру Біологічних Репозитаріїв (Сховищ), а нині Глобального Реєстру Наукових Колекцій (http://grscicoll.org/institution/benedict-dybowski-zoological-museum).

Зоологічний музей працює за внутрішнім розпорядком Львівського Університету. В музеї проводять екскурсії для студентів і співробітників університету, а також відвідувачів з міста і гостей нашої держави. Протягом останніх років, співробітники музею, проводять екскурсії, в середньому, для 7 тисяч осіб щорічно.

Експозиція та окремі експонати Музею використовуються у проведенні малих практикумів із зоології безхребетних та хребетних тварин, великого практикуму із зоології, спецпрактикуму та спецкурсів: орнітологія, теріологія, етологія, зоогеографія, екологія (1-5 курс). Крім того, всю музейну експозицію використовують для проведення занять і тематичних екскурсій школярів загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів з усієї держави. Наймолодші відвідувачі – це діти з садочків міста. На основі музейних колекцій учні Львова й області готуються до олімпіад з біології та екології всіх рівнів, а в залах Музею щорічно проводиться навчальна практика Львівського коледжу декоративного та прикладного мистецтва ім. І. Труша.

Створена, постійно підтримується і оновлюється web-сторінка Музею (http://zoomus.lviv.ua/), створено її російську та англійську версії. Для зручності й збереження дуже старих і рідкісних зразків колекції Е.-Ф. Ґермара (1810-1845), на web-сторінці музею розміщено їх фотографії у програмі ZOOMIFY (http://zoomus.lviv.ua/germar_collection/), що дає змогу роздивлятися об’єкти при великому збільшенні.

Створено комп’ютерні бази даних колекцій земноводних, ссавців і типових зразків Зоологічного музею, наповнюються – остеологічної, краніологічної й оологічної колекції, а також колекцій голкошкірих і плазунів. Наявні і ведуться інвентарні книги, оформлені – уніфікований паспорт та положення про музей.

Співробітники музею взяли участь у складанні міжнародного анотованого списку решток морської корови Hydrodamalis gigas (збір очолив Др. Стефано Маттіолі з Університету в Сієні, Італія), зниклого виду ссавців. У світі налічується 27 повних скелетів цієї тварини та понад 550 кісток, які зберігаються у 51 музеї в 42 містах. З них скелет і понад 100 кісток у Зоологічному музеї ЛНУ ім. Івана Франка.