Правила роботи наукових працівників з фондовими колекціями
  1.     Загальні положення
1.1.         Фондові колекції Зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка (далі Зоомузею) є частиною Державного музейного фонду України імають значну наукову і матеріальну вартість.
1.2.         До роботи з фондовими колекціями Зоомузею допускаються лише фахівці, які працюють у відповідній галузі науки. Вони зобов’язані ознайомитися з цими “Правилами” і неухильно їх виконувати.
1.3.         Робота з фондовими колекціями Зоомузею відбувається лише у робочі дні за графіками, затвердженими завідувачем музею, або за домовленістю зі зберігачами (хранителями) відповідних розділів фондів.
1.4.         Фахівець, який планує працювати з фондовими колекціями Зоомузею, повинен мати офіційне звернення, від установи в якій він працює, на ім’я завідувача Зоомузею, з обґрунтуванням необхідності працювати з колекційним матеріалом.
1.5.         У випадку порушення “Правил”, роботи, які ведуться особами що припустилися порушень, за поданням хранителя відповідних фондів, зупиняються. Рішенням завідувача Зоомузею, порушники можуть бути усунені від подальшої роботи з колекціями на термін до 5 років. Реставрація пошкодженого зразка проводиться за кошт особи, яка нанесла шкоду або установи, яку вона представляє. За нанесення непоправної шкоди експонатам, порушники можуть бути позбавлені права користування колекціями Зоомузею назавжди.
1.6.         Зоомузей з вдячністю приймає наукові колекції об’єктів природи, які передаються йому на постійне зберігання чи в дарунок і, в свою чергу, надає для роботи всі необхідні матеріали музейних фондових колекцій фахівцям інших установ у відповідності з “Інструкцією з обліку і зберігання музейних цінностей, що знаходяться у Зоологічному музеї ЛНУ імені Івана Франка ” та при дотриманні цих “Правил”.
1.7.         Користування колекціями Зоомузею передбачає обов’язкове посилання на них у роботах, які публікуються. Автор публікації, який посилається на колекції Зоомузею, зобов’язаний надіслати до бібліотеки Зоомузею свою працю або її копію.

 

2.     Видавання і порядок роботи з колекційними матеріалами
2.1.         Видавання матеріалів для роботи в наукових лабораторіях Зоомузею проводиться зберігачами (хранителями) фондів на певний період (термін), за списком, який подається фахівцем із візою завідувача музею. Список залишається в зберігача (хранителя), який видав матеріал, підшивається в окремій папці, йому присвоюється порядковий номер і зазначається дата видавання. Пізніше, за цим списком зберігач (хранитель) приймає видані матеріали назад, і зазначає дату повернення. На цьому ж списку хранитель зазначає стан матеріалів на час видавання і після повернення.
2.2.         Видавання типів видів чи підвидів проводиться під розписку в окремому журналі з дотриманням вказаного вище порядку видавання.
2.3.         Не визначені матеріали видаються за окремим списком, в якому зазначають кількість виданих матеріалів (екземплярів).
2.4.         Колекції, які знаходяться в опрацюванні у співробітників музею, можуть бути видані спеціалістам інших установ лише за згодою цих співробітників.
2.5.         Фахівцям не дозволяється робити будь-які виправлення чи інші написи на етикетках, що супроводжують отриманий матеріал, а також в каталогах, картотеках, журналах та інших документах. Перевизначення слід фіксувати на окремих етикетках із зазначенням назви автора виду чи підвиду, розбірливого підпису того, хто перевизначив, і дати. У випадку знаходження на етикетках чи картотеках якихось помилок чи неточностей, про це необхідно повідомити хранителя фондів. З отриманим для роботи колекційним матеріалом необхідно поводитись обережно, запобігаючи його псуванню і пошкодженню. Особливо звертати увагу на те, щоб не відбувалося перемішування зразків із різних колекцій, проб чи їх етикеток.
2.6.         Фахівцям з інших установ надається право порівнювати привезений ними колекційний матеріал з колекціями музею, при умові його попередньої дезинсекції (в тих випадках, коли привезений матеріал може становити потенційну загрозу фондовим колекціям музею).
2.7.         Після закінчення робочого дня фахівець зобов’язаний повернути отримані матеріали на місце, вказане хранителем фондів.
2.8.         Отриманий для роботи колекційний матеріал виносити за межі музею категорично забороняється. Такий дозвіл може дати лише завідувач  Зоомузею за згоди завідувача кафедри та декана біологічного факультету, з відповідним документальним оформленням.
2.9.         Передавати колекційний матеріал іншим установам для наукового опрацювання дозволяється лише у супроводі хранителя і лише за рішенням фондової комісії.

 

3.     Повернення колекційних матеріалів
3.1.         Після закінчення роботи з матеріалами, отриманими з фондових колекцій Зоомузею, фахівець здає їх за списком зберігачу (хранителю) фондів.
3.2.         Зберігач (хранитель) фондів, який видав матеріали, у випадку затримки з їх поверненням, зобов’язаний негайно повідомити про це завідувача Зоомузею.
«Правила» розглянуті та затверджені на засіданні кафедри зоології
(протокол № 5, від 31.10.2011р.).