univer (1930 р.)“…Ваша одинока честь, Ваш одинокий обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несеня користи і освіти своєму народови…”

Іван Франко

“У Львові, столиці Галицької Руси, в центрі національного, культурного життя, в теперішніх обставинах не лише австрійської, а цілої України-Руси, від Сяна до Кубані, в першій лінії мусить бути задоволена ця потреба українсько-руського народу. Львівський університет належиться русинам!”

Михайло Грушевський

UNIVERSITAS LELOPOLIENSIS * PATRIAE DECORI CIVIBUS EDUCANDIS