ПУБЛІКАЦІЇ ПРО МУЗЕЙ ТА ЙОГО КОЛЕКЦІЮ

 •  Археологічний музей Львівського національного університету ім. Івана Франка // Громадські музеї Львівщини. Довідник / Авт.-упорядн. Л. Перейма, Я. Огоновська, М. Зобків, Г. Івановська. – Львів, 2007. – Т. 1. – С. 112–119.
 •  Милян Т. Музей археології Львівського університету // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 221–226.
 •  Пелещишин М. А. З історії комплектування фондів Музею археології Львівського університету // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1992. – Вип. 27. З історії стародавності і середньовіччя. – С. 66–76.
 •  Пелещишин М. А. З історії давнього населення Північного Прикарпаття і Західної Волині (За матеріалами Археологічного музею Львівського державного університету). – Львів, 1996. – 78 с.
 •  Погоральський Я. Археологічний музей Львівського університету – 40 років з часу відновлення діяльності // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів,
  2007. – Вип. 10. – С. 321–325.
 •  Погоральський Я. Археологічний музей Львівського університету: історія, колекція, діяльність // Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗ України. Матеріали 2-го Круглого столу. Тези доповідей. Київ, 23–24 листопада 2007 р. – Київ, 2007. – С. 47–49.
 •  Погоральський Я. З досвіду діяльності Археологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка // Сучасні вимоги до діяльності музейних закладів на громадських засадах : матеріали наради-семінару, присвячені 115-річчю Львівського історичного музею та 40-річчю діяльності Науково-методичного відділу музейного будівництва 14 травня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 93–97.
 •  Погоральський Я. Археологічний музей // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т І: А-К. – Львів, 2011. – С. 152–153.
 •  Терський С. Археологічні музеї // Енциклопедія Львова. – Львів, 2007. – Т. 1.
 •  Чайка Р. М. Музей археології при Львівському університеті // Археологія. – 1976. – Вип. 19. – С. 105–106.
 •  Чайка Р. Античні вироби у колекціях археологічного музею Львівського університету // Історія і культура античності : 3-і наук. читан. пам’яті проф. С. Я. Лур’є. – Львів, 1990. – С. 15–18.
 •  Чайка Р. Музей археології та кабінет спеціальних історичних дисциплін // Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–2000). – Львів, 2000. – С. 62–63.
 •  Чайка Р. Музей археології Львівського національного університету імені Івана Франка // Научный вестник Украинского университета. – М., 2003. – Т. IV. – С. 358–367.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ, МАТЕРІАЛИ РОЗКОПОК ЯКИХ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В МУЗЕЇ:

Глинсько (літописний Щекотов)

 •  Чайка Р. Розкопки літописного городища Щекотин // Археологічні дослідження в Україні. – К., 1998. – С. 152–153.
 •  Чайка Р. Давнє минуле Глинська (літописний Щекотин) // Археологічні джерела Львівщини. – Львів, 1999. – С. 2–7.
 •  Чайка Р. Давньоруське місто Щекотин // Історична і культурна спадщина Жовкви та Жовківщини. – Жовква, 1999. – С. 17–19.
 • Чайка Р. До питання історіографії та попередніх досліджень літописного городищаЩекотин // Львівський археологічний вісник. – Львів, 1999. – № 1. – С. 91–107.
 •  Чайка Р. Нові матеріали з літописного городища Щекотин // Археологічні відкриття в Україні 1998 1999 рр. – Київ, 1999. – С. 156.
 •  Чайка Р. Давньоруське місто Щекотин: проблеми дослідження та музеєфікація // Історична та культурна спадщина Жовкви та Жовківщини: нові дослідження : матеріали науково-практичного семінару. – Жовква, 2001. – С. 17–19.
 •  Чайка Р. Дослідження дитинця та посаду літописного городища Щекотин // Археологічні відкриття в Україні 1999–2000 рр. – Київ, 2001. – С. 234–235.
 •  Чайка Р. До питання про заселення Глинська та його околиць // Нові технології в археології. Збірник наукових праць. – Київ-Львів, 2002. – С. 324-329.
 •  Чайка Р., Милян Т. Археологічні розвідки та розкопки в околицях села Глинське // Археологічні відкриття в Україні 2001-2002 рр. – Київ, 2003. – С. 292.
 •  Чайка Р., Милян Т. Дослідження могильника літописного Щекотина в 2002 р. // Археологічні відкриття в Україні 2001-2002 років. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 185–186.
 •  Чайка Р. Княже місто Щекотин. – Львів, 2003. – 16 с.
 •  Чайка Р. Град Щекотин часів протиборства князів Данила і Василька Романовичів та Михайла Чернігівського і його сина Ростислава // Матеріали Міжнародної археологічної конференції. – Галич, 2003. – С. 45-50.
 •  Чайка Р. Підльвівський град Щекотин // Давній Львів. –Львів, 2003. – С. 11–22.
 •  Чайка Р. Літописний Щекотин доби Галицько-Волинського князівства // Король Данило Романович і його місце в українській історії : матеріали міжнародної наукової конференції 29-30 листопада 2001 р. – Львів, 2003. – С. 210–215.

Зимно

 •  Ауліх В. Зимнівське городище – слов’янська пам’ятка VI–VII cт. н. е. в Західній Волині. – К., 1972. – 124 с.
 •  Пелещишин М. А. Енеолітичне поселення Зимне в Західній Волині. – Тернопіль, 2004. – 160 с.

Листвин

 •  Чайка Р. Дослідження давньоруських пам’яток в околицях с. Листвин // Тези XV респ. наук. конф. Ін-ту археол. АН України. – Одеса, 1972. – С. 357–358.
 •  Чайка Р. Раскопки у с. Листвын на Волыне // АО 1971 г. – Москва, 1972. – С. 314–315.
 •  Чайка Р. Раскопки городища у с. Листвин // АО 1975 г. – Москва, 1976. – С. 403–404.
 •  Чайка Р. Раскопки у с. Листвын // АО 1977 г. – Москва, 1978. – С. 326.
 • Чайка Р. Житлове будівництво давньоруського Листвина у верхів’ях Горині і Стиру // Тези доп. VIII Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 34–36.
 •  Чайка Р., Рожик М. З історії дослідження давньоруського городища Листвин на Волині // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 27: Дослідження з історії України / Відп. ред. С. Макарчук. – Львів, 1992. – С. 50–63.
 •  Чайка Р. Землеробські знаряддя з городища Листвин на Волині // Галицько-Волинська держава: передумови, виникнення, історія, культура, традиції. Тези доп. та повідом. – Галич, 1993. – С. 61–62.
 •  Чайка Р. Розкопки давньоруського городища біля с. Листвин // Археологічні дослідження в Україні. Луцьк, 1993. – С. 62–64.
 •  Чайка Р. Гончарні клейма княжої доби з городища Листвин // Тези доп. Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 1994. – С. 41–43.
 •  Чайка Р. Гончарні клейма княжої доби з городища Листвин на Волині // Нові краєзнавчі дослідження в контексті національного відродження України : Тези VI регіон. наук.-практ. конф. – Рівне, 1995. – С. 16–17.
 •  Чайка Р. Зброя та речі військового спорядження з городища Листвин на Волині // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 2. – Львів, 1996. – С. 75–86.
 •  Чайка Р. Нові матеріали досліджень городища Листвин // Археологічні дослідження Львівського університету у 1995 р. – Львів, 1996. – С. 9–11.
 •  Чайка Р. Оборонні споруди городища Листвин // Наукові зошити історичного факультету. – Вип. 1. Матер. наук. конф. викл. та асп. іст. фак. 6–7 лютого 1997 / Відп. ред. Г. Кипаренко. – Львів, 1997. – С. 13–17.
 •  Чайка Р., Довгань П. Побутові вироби з городища Листвин // Волино-Подільські археологічні студії. – Львів, 1998. – С. 230–239.
 •  Чайка Р., Довгань П. З історії дослідження Листвинського городища на Волині // Волино-Подільські археологічні студії. – Львів, 1998. – С. 240–241.
 •  Чайка Р. Могильник Листвинського городища // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 3. – Львів, 1998. – С. 93–102.
 •  Чайка Р. Вироби прикладного мистецтва з городища Листвин // Археології дослідження Львівського університету. – Вип. 4. – Львів ЛДУ, 2000. – С. 105–118.
 •  Чайка Р., Довгань П. Керамічний комплекс з городища Листвин // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 4. – Львів, 2000. – С. 119–148.
 •  Чайка Р. Торгові зв’язки давнього Листвина // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 5. – Львів, 2002. – С. 151–155.
 •  Чайка Р. Житлові і ремісничі будівлі городища Листвин // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 5. – Львів, 2002. – С. 229–251.
 •  Чайка Р. Водозабезпечення давньоукраїнського городища Листвин // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Матеріали ХІІ всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. – Частина ІІ. – Луцьк, 2003. – С. 159–160.
 •  Чайка Р., Довгань П. Листвин та його округа // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 6. – Львів, 2003. – С. 182–195.
 •  Чайка Р. Сільське господарство і промисли Листвинського городища // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2003.

Рокитне

 • Погоральський Я., Ляска В., Вітвіцька Г. Дослідження ранньосередньовічного городища Рокитне ІІ на Розточчі // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 342–360.
 • Шишак В., Погоральський Я., Ляска В. Городище Х–ХІ ст. Рокитне ІІ на Розточчі // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2012. – Вип. 16. – С. 307–330.

Черчик І

 • Погоральський Я. Житлові комплекси з поселення Черчик І на Розточчі // Матеріали і дослідження заархеології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2005. – Вип. 9. – С. 324–336.
 •  Погоральський Я. Поселення Х–ХІ ст. Черчик І в контексті археологічних пам’яток регіону // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів, 2011. – Вип. 4. – С. 66–79.