В експозиції Археологічного музею представлені матеріали, які характеризують розвиток матеріальної і духовної культури населення заходу України від палеоліту до середньовіччя.

ДОБА ПАЛЕОЛІТУ ТА МЕЗОЛІТУ

У першій залі експонуються матеріали доби давнього кам’яного віку зі Середнього Подністер’я, численні знаряддя праці з кременю та предмети побуту, які виявив на стоянках первісної людини поблизу с. Молодове Чернівецької обл. відомий археолог О. Черниш. Вони демонструють, як поступово удосконалювалася техніка виготовлення знарядь – від примітивних, грубо оббитих каменів і ручних рубил до різноманітних спеціалізованих виробів із кременю та кісток тварин (у тому числі примітивні рогові молотки–кайла). Доповненням експозиції є діорама-реконструкція палеолітичного наземного житла, рештки якого виявлено на цій же пам’ятці. Його вважають одним із найстаріших у Європі та датують віком понад 40 тисяч років. Уявлення про тогочасну фауну складають експоновані кістки викопних тварин, зокрема, мамонта, волохатого носорога, північного оленя. Окрім цього, тут представлені матеріали з інших палеолітичних (Кормань, Бабин) та мезолітичних (Сокіл, Борове, Баламутівка) пам’яток заходу України. Матеріали доби мезоліту – мініатюрні крем’яні знаряддя з гострими краями (мікроліти), які були вкладками до списів, гарпунів, а також наконечниками стріл. Ці інструменти свідчать про перехід первісних людей до індивідуальних форм полювання.