ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ І КИЇВСЬКА РУСЬ

Остання зала експозиції музею присвячена історії східних слов’ян та їхніх сусідів до середини ХІІI ст. Представлено матеріали липицької, пшеворської, черняхівської, празько-корчацької культур, які походять із Ріпнева, Дем’янова, Чижикова, Зимного, де дослідження проводили М. Смішко, В. Баран, В. Ауліх. Цікавою є колекція предметів озброєння пшеворських воїнів та комплекс залізних знарядь праці черняхівських племен. Серед цієї багатоманітності заслуговують на увагу римські імпорти із багатого липицького поховання поблизу с. Чижикова – бронзові ойнохоя, миска та шпори, що засвідчують тісні зв’язки наших земель із античною цивілізацією.
Важливе місце в експозиції музею займають знахідки із одного з небагатьох ранньослов’янських городищ біля с. Зимно Волинської обл. Це, насамперед, різноманітні вироби з металів – прикраси, предмети побуту, ливарні форми та тиглі для виготовлення різноманітних виробів.Княжа доба Х–ХІІІ ст. представлена знахідками з літописних Галича, Пліснеська, Судової Вишні, а також Листвина. Із Пліснеська експонуються різноманітні вироби з металів – предмети озброєння (наконечники стріл, списів, сокири), знаряддя праці (наральники, чересла), прикраси (персні, підвіски), скляні браслети. Привертають увагу глиняні розписні писанки. Кільканадцять керамічних плиток з рельєфним орнаментом походять із княжого Галича.Багатий археологічний матеріал виявлений в результаті багатолітніх досліджень городища поблизу с. Листвин Рівненської обл., які проводив Р. Чайка. Вони засвідчують як високий рівень розвитку виробничих сил (керамічний посуд, знаряддя праці), так і рівень повсякденного життя (прикраси, серед яких є і бурштинові, гральні кістки та багато іншого). З цього городища походить і значна кількість виробів з металу, серед якого особливої уваги заслуговує завершення піхов меча, виконаного у скандинавському стилі.