ДОБА ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ І РАННЬОГО ЗАЛІЗА

Третій експозиційний зал висвітлює віхи історії у період пізньобронзової епохи та ранньозалізного віку. Ці знахідки належать до таких культур, як комарівська, лужицька, Ноа, висоцька, латенська.
Цікавим є розділ, присвячений комарівській культурі, у якому представлено багатий поховальний інвентар із курганного поховання поблизу с. Івання Рівненської обл. Це різноманітні глиняні посудини – від мініатюрних до велетенських, бронзові кинджал та браслети. Серед експонатів, які характеризують культуру Ноа, цікавими є вироби із бронзи – кельт та різноманітні бронзові знаряддя. Вони супроводжуються демонстрацією керамічних форм, які походять із пам’яток поблизу сіл Острівець і Макарівка.
На особливу увагу заслуговує експозиція, що присвячена висоцькій культурі, оскільки першість у її виявленні та дослідженні належить ученим Львівського університету – М. Грушевському, І. Шараневичу, Т. Сулімірському, Л. Крушельницькій. Це різноманітні форми керамічного посуду (деякі з яких походять із розкопок І. Шараневича), фрагменти керамічного зображення птаха, вироби з кременю – серпи, ножі. Рівень розвитку висоцької культури висвітлюють матеріали із ґрунтового могильника, дослідженого в околицях Золочева. Вони представлені декоративними виробами із металу, мініатюрними глиняними посудинками та іншими речами.Експозиція висвітлює також матеріальну культуру населення грецьких колоній Північного Причорномор’я. Походять вони здебільшого із Ольвії, Херсонеса, Тіри. Це предмети побутового вжитку, різноманітні форми глиняного посуду (амфори, світильники, чаші), серед якого присутня як червонолакова, так і чорнолакова кераміка.