Копия IMG_1399

Археологічний музей Львівського університету – один із найдавніших профільних закладів у вишах України.

Початки археологічної науки у Львівському університеті сягають рубежу ХІХ/ХХ ст., коли в його стінах було створено Археологічний кабінет (1880 р.) і кафедру праісторії та класичної археології (1905 р.). Подальший розвиток археології в Університеті пов’язаний із кафедрами класичної археології (1916–1939 рр.), праісторії (1921–1939 рр.), історії матеріальної культури та археології (1939–1941 рр.), історії стародавнього світу й археології (1944–1949 рр.), археології, античності та середньовіччя (1994–2004 рр.), археології та історії стародавнього світу (2004–2010 рр.), археології та спеціалізованих галузей історичної науки (з 2010 р.).

За цей час археологічні експедиції Львівського університету накопичили значні колекції предметів старовини, які й стали основою збірок Археологічного кабінету
(1880–1914 рр.), інститутів праісторії та класичної археології (міжвоєнний період) та Археологічного музею (1939–1941 рр. і з 1967 р.).

Розвиток музею та поповнення його фондів пов’язані з іменами таких відомих дослідників, як Людвік Цвіклінський, Кароль Гадачек, Едмунд Булянда, Лєон Козловський, Тадеуш Сулімірський, Іван Старчук, Маркіян Смішко, Ярослав Пастернак, Володимир Зварич, Ігор Свєшніков, Лариса Крушельницька, Володимир Баран,
Вітольд Ауліх, Олександр Черниш, Микола Пелещишин, Роман Чайка.

На сьогодні збірка музею налічує понад 50 тис. одиниць зберігання, з яких 1,4 тис. представлені в експозиції, котра висвітлює матеріальну і духовну культуру населення Волині і Прикарпаття від палеоліту до княжої доби. Експонуються матеріали з таких хрестоматійних пам’яток, як Молодове (палеоліт), Тадані (енеоліт), Зимно (енеоліт, ранні слов’яни), Голишів (енеоліт), Листвин (енеоліт, княжа доба), Кошилівці, Більче Золоте (енеоліт), Зозів, Івання, Острівець (бронзовий вік), Чехи, Деревляни, Золочів, Лагодів, Черепин (ранньозалізний вік), Чижиків (ранньоримський час), Ріпнів, Бовшів (пізньоримський час, ранні слов’яни), Пліснесько (княжа доба).

Археологічний музей:

 • створений із метою вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної та духовної культури давнього населення України;
 • проводить обстеження, дослідження та атрибуцію пам’яток археології, дає рекомендації щодо їх збереження;
 • пропагує та популяризує досягнення археологічної науки, надає можливість викладачам факультету використовувати експозиційний та фондовий матеріал музею в науково-дослідній роботі та навчальному процесі. Практичні заняття з окремих тем курсу “Археологія”, нормативних та спеціальних курсів археологічних дисциплін зі студентами денної та заочної форми навчання відбуваються в приміщенні музею. Заняття проводять співробітники музею та викладачі кафедр факультету.
 • надає фахову допомогу студентам інших факультетів Університету, студентам інших вузів, а також учням коледжів, ліцеїв, середніх шкіл;
 • здійснює освітньо-виховну роботу з учнями шкіл та інших освітніх закладів шляхом проведення оглядових та тематичних екскурсій, уроків-екскурсій, надання консультацій з питань історії, археології та краєзнавства;
 • здійснює щорічні археологічні експедиції зі студентами факультету, бере участь у наукових конференціях та семінарах, популяризує свою роботу в пресі, на радіо та телебаченні;
 • співпрацює з науковими установами та особами, які займаються вивченням пам’яток археології, в тому числі і в рамках міжнародного співробітництва в науковій сфері.

 

Головні напрями роботи музею:

 • участь в організації навчально-виховного процесу;
 • науково-дослідна діяльність;
 • комплектування музейних зібрань;
 • експозиційна, фондова та пам’яткоохоронна роботи.

Копия IMG_1400

Ласкаво просимо в
Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка!