Експозиція демонструє різноманіття слідів життєдіяльності (біогліфи) і слідів діяльності фізичних чинників середовища (механогліфи).

dsa

Скупчення червів на раковині Pecten sp.

Сліди заривання Lithophaga sp. Міоцен. Молдова

Сліди заривання Lithophaga sp.
Міоцен. Молдова

dsa

Зірчасті сліди життєдіяльності сидячих
кільчастих червів

Відбитки слідів птахів Палеоцен. Яремча

Відбитки слідів птахів
Палеоцен. Яремча