• 1518 – Самородні, кімберліти
 • 1519 – Сульфіди
 • 1520 – Арсеніди, сульфоарсеніди, сульфосолі, телуриди
 • 1521 – Прості оксиди і гідроксиди, складні оксиди і гідроксиди
 • 1522 – Кварц, оксиди і гідроксиди
 • 1523 – Острівні силікати
 • 1556 – Кільцеві силікати
 • 1555 – Ланцюжкові силікати
 • 1554 – Стрічкові силікати
 • 1553 – Шаруваті силікати
 • 1524 – Шаруваті силікати
 • 1525 – Каркасні силікати
 • 1526 – Цеоліти
 • 1527 – Фосфати
 • 1528 – Карбонати
 • 1529 – Сульфати
 • 1530 – Галоїди, вольфрамати, молібдати, хромати, органічні сполуки

Тематичні експозиції у цьому ж відділі

 • 41 – Кварц
 • 90 – Гіпс, барит
 • 91 – Кальцит
 • 92 – Халцедон, яшма, агат, опал
 • 93 – Гаурдак, Язів. Збір Є.А. Янчинського
 • 95 – Унікальні взірці
 • 99 – Структури мінералів
 • 635 – Нові надходження
 • 666 – Самоцвіти
 • 700 – Самоцвіти
 • 701 – Нові надходження