Львівський національний університет
імені Івана Франка
Зоологічний музей

КАТАЛОГ ЯЄЦЬ ТА ГНІЗД ПТАХІВ
ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ
ІМ. БЕНЕДИКТА ДИБОВСЬКОГО

Ivan Franko National University of Lviv
Zoological Museum

CATALOGUE OF THE EGGS AND NESTS OF BIRDS
OF THE BENEDYKT DYBOWSKY ZOOLOGICAL MUSEUM

УДК 598.2 (477.8)

Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею ім. Бенедикта Дибовського / Укладачі: Шидловський І.В., Головачов О.В., Лисачук Т.І., Романова Х.Й. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2001. – 67с.

Каталог містить довідкові матеріали про колекцію яєць та гнізд птахів, що зберігаються у Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка.

Для орнітологів, зоологів, аспірантів та студентів біологічних факультетів, працівників природничих, зоологічних та краєзнавчих музеїв.

Відповідальний редактор проф., д-р. біол. наук Й.В. Царик

Редактор М.М. Мартиняк

Друкується за ухвалою Ради Зоологічного музею та засідання Кафедри зоології біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

протокол № 1 від 16.10.2001 та № 2 від 17.10.2001 року.

Рецензенти: канд. біол. наук О.М. Пекло (Зоологічний музей ННПМ НАН України)
канд. біол. наук А.А. Бокотей (Державний природознавчий музей НАН України)

© Шидловський І.В., Головачов О.В., Лисачук Т.І., Романова Х.Й.
© ЛНУ ім.І.Франка, 2000


Тут Ви можете завантажити каталог: