Використовуючи природні об’єкти, експозиція музею наочно показує історію геологічного розвитку Землі та еволюції органічного світу. В структурі музею є шість відділів: систематичної палеонтології, історичної геології, регіональної палеонтології, біоти антропогену, палеоекології та монографічний відділ.

Відділ систематичної палеонтології містить експозиції решток найважливіших груп давніх організмів, які наочно демонструють величезне розмаїття палеобіоти Землі. У відділі історичної геології зосереджено зразки порід і рештки давніх фауни і флори, які послідовно характеризують усі періоди розвитку життя на Землі, еволюцію органічного світу та біосфери. Відділ регіональної палеонтології представлений характерними для регіонів України зразками решток палеофауни та палеофлори (Карпат, Криму, Донбасу, Волино-Поділля тощо). У відділі біоти антропогену експонують рештки тваринного і рослинного світу, який існував на планеті від 2 млн років і дотепер. Відділ палеоекології представлений унікальними зразками, що ілюструють прижиттєві взаємовідношення різних груп організмів між собою та середовищем їхнього існування в давноминулі періоди геологічної історії, а також різноманітні сліди їхньої життєдіяльності. У монографічному відділі зберігаються оригінали форм, які монографічно описані та зображені у наукових працях багатьох дослідників. Колекція крейдової і неогенової фауни і флори околиць Львова дає змогу детальніше ознайомитися з геологією міста Львова.

 

Сучасні та викопні водорості

Сучасні та викопні водорості

Pecopteris sp.

Pecopteris sp.

Екпозиція голкошкірих

Екпозиція голкошкірих

fs

Морська лілія та морські їжаки