Відділ представлений унікальними зразками, що ілюструють прижиттєві взаємовідносини різних груп організмів між собою та середовищем їхнього існування в давноминулі періоди геологічної історії, а також різноманітні сліди їх життєдіяльності.

dsa

Скупчення червів на раковині
Pecten sp.

Сліди заривання Lithophaga sp.  Міоцен. Молдова

Сліди заривання Lithophaga sp.
Міоцен. Молдова

dsa

Зірчасті сліди життєдіяльності сидячих
кільчастих червів

Відбитки слідів птахів Палеоцен. Яремча

Відбитки слідів птахів
Палеоцен. Яремча