OLYMPUS DIGITAL CAMERAПалеонтологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка є одним з найдавніших у Європі, в якому представлені унікальні зібрання палеонтологічних зразків з різних куточків світу. Збір колекцій рештків палеоорганізмів, що складають його фонд, було започатковано в першій половині ХІХ століття, колекцією давньої фауни австрійського геолога Л. Цейшнера. Починаючи з 1852 року її, як окрему складову, експонували спочатку в Мінералогічному музеї, а з 1905 року в окремому самостійному підрозділі – Геологічному музеї, який з 2003 року перейменований на Палеонтологічний музей, оскільки понад 95% його зразків становлять палеонтологічні рештки. Використовуючи природні об’єкти, експозиція музею дозволяє наглядно показати історію геологічного розвитку нашої планети, послідовно схарактеризувати розвій життя на Землі, усі (від найдавніших до теперішніх) етапи еволюції органічного світу та біосфери.


Сьогодні в музейному фонді експонати, зібрані декількома поколіннями австрійських, польських та вітчизняних геологів. У фондах музею зберігаються цінні колекції, знайдені такими видатними геологами і палеонтологами як З.Паздро, Зиха, Б.Кокошинська, Цейшнер, Кранц, Олексишин, Бема, В.Рогаль, Опольські та інші. Значний вклад у поповнення музейної колекції сучасною фауною північних і південних морів зробив академік О.В’ялов. У музейних колекціях близько 25 тисяч геологічних зразків з різних країн світу. Експозиція музею представлена чотирма відділами: історичної геології, регіональної геології, палеонтологічним та монографічним. У музеї розміщена унікальна експозиція залишків мамонтів, знайдених на території Західної України. Експозицію музею також використовують у навчальному процесі біологічного, географічного факультетів та інших навчальних закладів шкіл Львова й області.

Основний фондовий матеріал музею має велику наукову цінність. За понад вікову історію в ньому зібрані унікальні колекції викопних залишків фауни і флори, зразків гірських порід. До особливих музейних експонатів можна віднести такі: палеонтологічні колекції мезозойських і кайнозойських безхребетних з Паризького басейну та інших країн Західної Європи; колекцію зразків флори з кам’яновугільних відкладів Чехії й Англії; колекцію риб з відкладів різних країн світу і серед них унікальне кладовище девонських панцирних риб з Волино-Поділля; колекцію юрських літографських сланців із Золенгофа (Німеччина); колекцію слідів парнокопитних і хижаків з моласових відкладів неогену Передкарпаття, а також колекції гірських порід, які дають повну уяву про стратиграфію Карпатської гірської дуги. Палеонтологічні колекції, які зберігаються в монографічному відділі, описані в багатьох вітчизняних і зарубіжних виданнях. Музейні колекції використовують у науковій роботі. На основі вивчення деяких з них написані статті та монографії В.Горецького, В.Шеремети, І.Венглінського, Л.Кудріна та ін.

Положення

Положення