2
Посада: завідувач музею.

БІОГРАФІЯ

Народився 22 грудня 1978 р. у м. Львові.

Навчання:
1986–1988 рр. – Оброшинська СШ
1988–1996 рр. – СШ № 81 ім. П. Сагайдачного м. Львова
1996–2001 рр. – історичний факультет ЛНУ імені І. Франка
2001–2004 рр. – аспірантура при кафедрі археології, античності та середньовіччя ЛНУ імені І. Франка
2004–2007 рр. – правничий факультет ЛНУ імені І. Франка

Робота:
2000–2005 рр. – вчитель історії СШ № 87 та № 5 м. Львова
з 2002 р. – керівник секції археології Малої академії наук
2004–2015 рр. – асистент кафедри археології та історії стародавнього світу (з 2010 р. – кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки) ЛНУ імені І. Франка
з 2006 р. – завідувач Археологічного музею ЛНУ імені І. Франка
2008–2011 рр. – викладач кафедри нової та новітньої історії України Українського Католицького Університету
з 2015 р. – асистент кафедри історії середніх віків та візантиністки ЛНУ імені І. Франка

Членство у редколегіях наукових видань: відповідальний секретар редколегії наукового збірника “Археологічні дослідження Львівського університету” (з 2005 р.).

Сфера наукових інтересів: середньовічна археологія, ранньосередньовічне слов’янське житло, археологія доби Галицько-Волинської держави.
Автор понад 40 наукових статей.
Проводив дослідження на ранньосередньовічних пам’ятках Черчик-1, Теребовля-4, Біла-3, Урич (Тустань), Рокитне-2, Модричі-1 (Тептюж) та ін., учасник експедицій з вивчення пам’яток Пліснесько, Хрінники, Білгород-Дністровський (антична Тіра), Чермно (літописний Червен) та ін.
Дисертація: “Слов’янське житло другої половини І тисячоліття н. е. на Прикарпатті і Західній Волині” (наукові керівники – проф. Д. Н. Козак, доц. Я. І. Онищук).

Нагороди:

 • призер Всеукраїнських учнівських (1995, 1996) і студентської (1999) олімпіад з історії;
 • Стипендія Президента України (2000);
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2005);
 • Грамота Львівської ОДА (2011);
 • Грамоти Головного управління освіти і науки Львівської ОДА (2004, 2006, 2009, 2010);
 • Подяка Львівської ОДА та Львівської обласної ради (2005);
 • Подяка Ректора ЛНУ імені І. Франка (2007);

Контакти:
тел. 239-43-76, 067 799 05 80
E-mail:pohoralskyy@ukr.net

Вибрані публікації:

 1. Формування території та кордони Белзького князівства // Белз та Белзька земля. Науковий збірник. – Белз, 2004. – Вип. 1. – С. 60–65.
 2. Слов’янське житло Дніпро-Дністровського межиріччя (V–X ст.): історія досліджень та історіографія // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2004. – Вип. 7. – С. 123–146.
 3.  Житлові комплекси з поселення Черчик І на Розточчі // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2005. – Вип. 9. – С. 324–336.
 4.  Археологічні дослідження у Теребовлі // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2006. – Вип. 9. – С. 249–268 [співавт. Миська Р.]
 5. Споруда Х ст. з поселення Товпижин на березі Хрінницького водосховища // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2007. – Вип. 10. – С. 156–164
 6.  Археологічний музей Львівського університету: історія, колекція, діяльність // Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗ України. Матеріали 2-го Круглого столу. Тези доповідей. Київ, 23–24 листопада 2007 р. – Київ, 2007. – С. 47–49.
 7.  Ранньосередньовічні житла у басейні Серету // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2008. – Вип. 12. – С. 283–291.
 8.  Просторова орієнтація ранньосередньовічного слов’янського житла (за матеріалами пам’яток Дніпро-Дністровського межиріччя другої половини І тис. н. е.) // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2008. – Вип. 11. – С. 65–74.
 9.  Ранньосередньовічні житла з Розточчя // Фортеця: збірник заповідника “Тустань” на пошану Михайла Рожка. – Львів: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 251–254 [співавт. Ляска В.].
 10.  Опалювальні споруди у житлах V–X ст. з порубіжжя Волині і Прикарпаття // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 60–78.
 11.  Дослідження городищ поблизу села Біле на Чортківщині // Археологія і давня історія України. Вип. 2. Археологія Правобережної України. – К.: Ін-т археології НАНУ, 2010. – С. 211–218 [співавт. Р. Г. Миська].
 12. Дослідження жител ІХ–Х ст. на Західному Поділлі і Надсянні // Археологічні дослідження у межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000–2007 рр. Матеріали міжнародної археологічної конференції, 6–8 травня 2008 р., м. Львів / Гол. ред. Д. Н. Козак. – Львів, 2011. – С. 181–191.
 13.  Поселення Х–ХІ ст. Черчик І в контексті археологічних пам’яток регіону // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів, 2011.
 14.  Рец.: Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie / Skarby z przeszłości / Praca zbiorowa. – Lublin: Wojewodzki urząd ochrony zabytkow w Lublinie, 2009. – 168 s. // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2011. – Вип. 15. – С. 429–443 [співавт. В. Ляска].
 15. Stanowiska archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza na Roztoczu Wschodnim // Roztocze i jego mieszkańcy. Historia i kultura. Wyd.I: Materiały z konferencji, Tomaszów Lubelski, Lubaczów, 18-19.06.2010 r. / red. W. Łysiak . – Tomaszów Lubelski; Lubaczów, 2012. – S. 75–84.
 16. Нові археологічні дослідження Тустані // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 21–41 [співавт. Р. Миська].
 17. Житла ІХ – початку ХІ ст. з Надсяння і Західного Поділля (за матеріалами досліджень 2004–2006 рр.) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі: Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження В. Й. Довженка (Чернігів-Шестовиця, 16–19.07.2009 р.). – Чернігів, 2012. – С. 221–225.
 18.  Городище Х–ХІ ст. Рокитне ІІ на Розточчі // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 307–330 [співавт. В. Шишак, В. Ляска]
 19.  Верхньодністерське Підгір’я у Х–XIV ст. // Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich X – połowa XIV w. (COLLOQUIA RUSSICA, Series II, Tom I) / red. V. Nagirnyj, T. Pudłocki. – Kraków, 2013. – S. 11–32 [співавт. Р. Миська, В. Ляска].
 20. До локалізації деяких літописних пунктів Перемишльської землі // Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich X – połowa XIV w. (COLLOQUIA RUSSICA, Series II, Tom I) / red. V. Nagirnyj, T. Pudłocki. – Kraków, 2013. – S. 57–66.
 21. Житла з печами як маркер напрямів і динаміки розселення склавинів: східнокарпатський шлях // Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu. – Krosno, 2013. – S. 185–197.