керівник
ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 31 жовтня 1979 року.
МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: Стрий, Львіська обл., Україна
ПОСАДА: Завідувач музею палеонтологічного музею.
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: з 2008 року.
–виклад курсів “Палеогеграфія”, “Стратиграфія провінцій горючих корисних копалин”, “Еволюція біосфери”, керівництво магістерськими, дипломними та курсовими роботами; участь у польових практик.

НАУКОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: палеонтологія, стратиграфія нижньопалеозойських відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: палеонтологія, біостратиграфічне розчленування силурійських відкладів, геологія Опорного розрізу Дністерського каньойону.
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСІЙНИХ ТОВАРИСТВАХ:
–член редколегії та секретар видання “Палеонтологічний збірник” з 2015.
–член Українського палеонтологічного товариства (УПТ).

 
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • 1997–2002 – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка
  • 2002–2005 – навчання в аспірантурі геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • з 2004 – інженер лабораторії палеонтологічних досліджень.
  • у 2009 р. – захист кандидатської дисертації по спеціальності “Палеонтологія і стратиграфія” на тему «Стратиграфія і молюски силурійських відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи».

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ:

  1. Данилів А.Я. Короткий нарис з історії вивчення гастропод силуру Поділля // Палеонтол. зб. – 2004. – № 36. – С. 123–129.
  2. Данилів А.Я. Гастроподи і стратиграфія ордовицьких відкладів Поділля // Палеонтол. зб. – 2005. – № 37. – С. 121–124.
  3. Данилів А.Я. Значення черевоногих молюсків для біостратиграфії силуру Волино-Поділля // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України: Зб. наук. праць ІГН НАНУ. – К., 2005. – С. 23–27.
  4. Данилів А.Я. Черевоногі молюски родин Oriostomatidae і Murchisoniidae з верхньосилурійських відкладів Поділля // Палеонтол. зб. – 2006. – № 38. – С. 26–31.
  5. Данилів А.Я. Закономірності зміни комплексів черевоногих молюсків у силурійських відкладах Поділля // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. праць ІГН НАНУ. – К., 2007. – С. 64–68.

Тези:

Роман Лещух, Юрій Крупський, Сергій Вакарчук, Андрій Данилів. Комлпексне літолого-біостратиграфічне розчленування та кореляція чорносланцевих порід Західного нафтогазового регіону України, тези доповіді. 2012 р., с. 3–5.

Я.С. Курепа. Перспективи створення і впровадження сучасних електронних баз даних викопних решток організмів / Я.С. Курепа, А.Я. Данилів, І.М. Мар’яш // Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології: Матеріали міжнародної наукової конференції. (31 березня – 03 квітня 2014 року). – Ч. 1. – К., 2014. – С. 129–130.

А. Я. Данилів. Палеоекологічні особливості седиментогенезу в силурійському басейні Волино-Поділля (за даними вивчення гастропод) // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 19-22 травня 2014 р.). – К., 2014. – С. 33–34.

Роман Лещух, Юрій Крупський, Андрій Данилів, Михайло Мураль. Дискусійні питання стратиграфічного поділу нафтогазоносних відкладів Західного НГР // Матеріали V всеукр. наук. конф. (8 – 10 жовтня 2014 року). – Львів, 2014. – С. 69–71.